Provimet me zgjedhje

Maturante, faqja eshte duke u riorganizuar, brenda dates 28 shkurt do te publikohen te gjitha tezat e provimeve me zgjedhje nga viti 2006 deri ne 2017.

Aktualisht kemi publikuar vetem per vitin 2014-2017.

Matura 2017

 Skema e vlerësimit, gjuhë angleze, varianti A

Skema e vlerësimit, gjuhë angleze, varianti B

Biologji e thelluar, zgjidhje

Biologji bërthamë, zgjidhje

Skema e vlerësimit, ekonomi bërthamë

Skema e vlerësimit, ekonomi thelluar

Skema e vlerësimit, filozofi

Fizikë bërthamë, zgjidhje

Fizikë e thelluar, zgjidhje

Skema e vlerësimit, gjuhë frënge

Skema e vlerësimit, gjeografi bërthamë

Skema e vlerësimit, gjeografi e thelluar

Skema e vlerësimit, gjuhë gjermane

Skema e vlerësimit, gjuhë greke, varianti A

Skema e vlerësimit, gjuhë greke, varianti B

Skema e vlerësimit, histori bërthamë

Skema e vlerësimit, histori e thelluar

Skema e vlerësimit, gjuhë italiane, varianti A

Skema e vlerësimit, gjuhë italiane, varianti B

Skema e vlerësimit, kimi bërthamë

Skema e vlerësimit, kimi thelluar

Skema e vlerësimit, letërsi e thelluar, varianti A

Skema e vlerësimit, letërsi e thelluar, varianti B

Skema e vlerësimit, matematikë e thelluar

Skema e vlerësimit, psikologji

Skema e vlerësimit, qytetari

Skema e vlerësimit, sociologji

Skema e vlerësimit, gjuhë spanjolle

Teknologji bërthamë, zgjidhje

Teknologji e thelluar, zgjidhje

Skema e vlerësimit, gjuhë turke, varianti A

Skema e vlerësimit, gjuhë turke, varianti B

MATURA 2016

Biologji bërthamë, varianti A, skema dhe zgjidhja

Biologji e thelluar, varianti A, skema dhe zgjidhja

Fizikë bërthamë, varianti A, zgjidhje

Fizikë e thelluar, varianti A, zgjidhje

Kimi bërthamë, varianti A, zgjidhje

Kimi e thelluar, varianti A, zgjidhje

Matematikë e thelluar, varianti A, zgjidhje

Ekonomi bërthamë, varianti A, skema e vlerësimit

Ekonomi e thelluar, varianti A, skema e vlerësimit

Filozofi, skema e vlerësimit

Gjuha frënge, varianti A, skema e vlerësimit

Gjuha frënge, varianti B, skema e vlerësimit

Gjuha gjermane, skema e vlerësimit

Gjuha greke, varianti A, skema e vlerësimit

Gjuha greke, varianti B, skema e vlerësimit

Histori arti, skema e vlerësimit

Gjuha italiane, varianti A, skema e vlerësimit

Gjuha italiane, varianti B, skema e vlerësimit

Psikologji, skema e vlerësimit

Qytetari, varianti A dhe B, skema e vlerësimit

Sociologji, varianti A dhe B, skema e vlerësimit

Gjuha spanjolle, varianti A, skema e vlerësimit

Gjuha spanjolle, varianti B, skema e vlerësimit

Gjuha turke, varianti A sesioni I, skema e vlerësimit

Gjuha turke, varianti B sesioni I, skema e vlerësimit

Gjeografi bërthamë, varianti A, skema e vlerësimit

Gjeografi e thelluar, skema e vlerësimit

Histori bërthamë, varianti A, skema e vlerësimit

Histori e thelluar, skema e vlerësimit

Letërsi e thelluar, varianti A, skema e vlerësimit

Letërsi e thelluar, varianti B, skema e vlerësimit

Teknologji bërthamë, varianti A, zgjidhje

Teknologji e thelluar, zgjidhje

MATURA 2015

Skemë dhe zgjidhje, Biologji bërthamë

Skemë dhe zgjidhje, Biologji e thelluar

Skemë vlerësimi Anglisht B2, varianti A 2015

Skemë vlerësimi Anglisht B2, varianti B 2015

Skemë vlerësimi, Ekonomi bërthamë, varianti A

Skemë vlerësimi, Ekonomi bërthamë, varianti B

Skemë vlerësimi, Ekonomi e thelluar, varianti A

Skemë vlerësimi, Ekonomi e thelluar, varianti B

Skemë vlerësimi, Filozofi

Skemë vlerësimi Frengjisht B2, varianti A 2015

Skemë vlerësimi Frengjisht B2, varianti B 2015

Skemë vlerësimi, Gjeografi bërthamë, varianti A

Skemë vlerësimi, Gjeografi bërthamë, varianti B

Skemë vlerësimi, Gjeografi e thelluar, varianti A

Skemë vlerësimi, Gjeografi e thelluar, varianti B

Skemë vlerësimi Gjermanisht B2, varianti A 2015

Skemë vlerësimi Gjermanisht B2, varianti B 2015

Skemë vlerësimi Greqisht B2, varianti A 2015

Skemë vlerësimi Greqisht B2, varianti B 2015

Skemë vlerësimi, Histori bërthamë, varianti A

Skemë vlerësimi, Histori bërthamë, varianti B

Skemë vlerësimi, Histori e thelluar, varianti A

Skemë vlerësimi, Histori e thelluar, varianti B

Skemë vlerësimi Italisht B2, varianti A 2015

Skemë vlerësimi Italisht B2, varianti B 2015

Skemë vlerësimi, Psikologji, varianti A

Skemë vlerësimi, Psikologji, varianti B

Skemë vlerësimi, Qytetari, varianti A

Skemë vlerësimi, Qytetari, varianti B

Skemë vlerësimi, Sociologji, varianti A

Skemë vlerësimi, Sociologji, varianti B

Skemë vlerësimi, Spanjisht B2, 2015

Skemë vlerësimi, Turqisht B2, 2015

Skemë vlerësimi, Letërsi e thelluar, varianti A

Skemë dhe zgjidhje, Fizikë bërthamë

Skemë dhe zgjidhje, Fizikë e thelluar

Skemë dhe zgjidhje, Kimi bërthamë

Skemë dhe zgjidhje, Kimi e thelluar

Skemë dhe zgjidhje, Matematikë e thelluar

Skemë vlerësimi, Teknologji bërthamë, varianti A

Skemë vlerësimi, Teknologji bërthamë, varianti B

Skemë vlerësimi, Teknologji e thelluar, varianti A

Skemë vlerësimi, Teknologji e thelluar, varianti B

MATURA 2014

Testi, Filozofi                                       Skemë vlerësimi, Filozofi

Testi, Fizikë, Bërthamë A

Testi, Fizikë, Bërthamë B

Fizikë Bërthamë, zgjidhje

Testi, Fizikë, Thelluar A

Testi, Fizikë, Thelluar B

Fizikë e Thelluar, zgjidhje

Anglisht, B2, Varianti A                     Skemë vlerësimi, Anglisht, Varianti A

Anglisht, B2, Varianti B                     Skemë vlerësimi, Anglisht, Varianti B

Testi, Biologji, Bërthamë A

Testi, Biologji, Bërthamë B

Biologji Bërthamë, zgjidhje

Testi, Biologji, Thelluar A

Testi, Biologji, Thelluar B

Biologji e Thelluar, zgjidhje

Ekonomi, Bërthamë A                        Skemë vlerësimi, Ekonomi, Bërthamë A

Ekonomi, Bërthamë B                        Skemë vlerësimi, Ekonomi, Bërthamë B

Ekonomi e Thelluar A                         Skemë vlerësimi, Ekonomi e Thelluar A

Ekonomi e Thelluar B                         Skemë vlerësimi, Ekonomi e Thelluar B

Frëngjisht, Varianti A                          Skemë vlerësimi, Frëngjisht, Varianti A

Frëngjisht, Varianti B                          Skemë vlerësimi, Frëngjisht, Varianti B

Gjermanisht, Varianti A                       Skemë vlerësimi, Gjermanisht, Varianti A

Gjermanisht, Varianti B                       Skemë vlerësimi, Gjermanisht, Varianti B

Italisht, Varianti A                              Skemë vlerësimi, Italisht, Varianti A

Italisht, Varianti B                              Skemë vlerësimi, Italisht, Varianti B

Greqisht, Varianti A                            Skemë vlerësimi, Greqisht, Varianti A

Greqisht, Varianti B

Gjeografi, Bërthamë A                        Skemë vlerësimi, Gjeografi, Bërthamë A

Gjeografi, Bërthamë B                        Skemë vlerësimi, Gjeografi, Bërthamë B

Gjeografi e Thelluar A                         Skemë vlerësimi, Gjeografi e Thelluar A

Gjeografi e Thelluar B                         Skemë vlerësimi, Gjeografi e Thelluar B

Histori, Bërthamë A                            Skemë vlerësimi, Histori, Bërthamë A

Histori, Bërthamë B                            Skemë vlerësimi, Histori, Bërthamë B

Histori e Thelluar A                             Skemë vlerësimi, Histori e Thelluar A

Histori e Thelluar B                             Skemë vlerësimi, Histori e Thelluar B

Testi, Kimi, Bërthamë A

Testi, Kimi, Bërthamë B

Kimi Bërthamë, zgjidhje

Testi, Kimi, Thelluar A

Testi, Kimi, Thelluar B

Kimi e Thelluar, zgjidhje

Histori Arti, Varianti A                           Skemë vlerësimi, Histori Arti, Varianti A

Histori Arti, Varianti B                           Skemë vlerësimi, Histori Arti, Varianti B

Histori Baleti                                        Skemë vlerësimi, Histori Baleti

Histori Muzike, Varianti A                      Skemë vlerësimi, Histori Muzike, Varianti A

Histori Muzike, Varianti B                      Skemë vlerësimi, Histori Muzike, Varianti B

Letërsi e Thelluar A                              Skemë vlerësimi, Letërsi e Thelluar A

Letërsi e Thelluar B                              Skemë vlerësimi, Letërsi e Thelluar B

Matematikë e Thelluar, Varianti A

Matematikë e Thelluar, Varianti B

Matematikë e Thelluar, zgjidhje

Psikologji, Varianti A                           Skemë vlerësimi, Psikologji, Varianti A

Psikologji, Varianti B                           Skemë vlerësimi, Psikologji, Varianti B

Qytetari, Varianti A                             Skemë vlerësimi, Qytetari, Varianti A

Qytetari, Varianti B                             Skemë vlerësimi, Qytetari, Varianti B

Sociologji, Varianti A                           Skemë vlerësimi, Sociologji, Varianti A

Sociologji, Varianti B                           Skemë vlerësimi, Sociologji, Varianti B

Spanjisht, Varianti A                           Skemë vlerësimi, Spanjisht, Varianti A

Spanjisht, Varianti B                           Skemë vlerësimi, Spanjisht, Varianti B

Testi, Teknologji, Bërthamë A

Testi, Teknologji, Bërthamë B

Teknologji Bërthamë, zgjidhje

Testi, Teknologji e Thelluar A

Testi, Teknolgji e Thelluar B

Teknologji e Thelluar, zgjidhje

Turqisht, Varianti A                           Skemë vlerësimi, Turqisht, Varianti A

Turqisht, Varianti B