Provimet e Letersise

Provimet e letersise nder vite


Gjimnazi , gjimnazi guhesor 2015Teza – Skema e vleresimit

Profesionale , artistike , sportive….   Teza – Skema e vleresimit
Matura Shtetërore 2014
Tezat dhe skemat e vlerësimit, sipas profileve
burimi MAS
Matura Shtetërore 2013
Tezat dhe Skemat e vlerësimit, sipas profileve

burimi:MAS

Matura Shtetërore 2012

Tezat dhe skemat e vleresimit, sipas profileve 

burimi MAS

Matura Shtetërore 2011

Tezat dhe skemat e vlerësimit, sipas profileve 
SESIONI I PARË
SESIONI I DYTË
-Artistike, sportive, koreografike – Teza – Skema e vlerësimit
-Gjuhët e huaja – Teza – Skema e vlerësimit
-Drejtimi Natyror – Teza – Skema e vlerësimit
-Drejtimi Shoqëror dhe i përgjithshëm – Teza – Skema e vlerësimit
-Shkolla pedagogjike – Teza – Skema e vlerësimit
-Shkollat profesionale – Teza – Skema e vlerësimit
-Seksioni dygjuhësh – Teza – Skema e vlerësimit
burimi MAS

Matura Shtetërore 2010

Tezat dhe skemat e vlerësimit, sipas profileve 

burimi MAS
Matura Shtetërore 2009
Tezat dhe skemat e vlerësimit, sipas profileve
burimi MAS
 
Matura Shtetërore 2008
Tezat dhe skemat e vlerësimit, sipas profileve
burimi MAS
Matura Shtetërore 2007
Tezat dhe skemat e vlerësimit, sipas profileve
burimi MAS
Matura Shtetërore 2006
Tezat dhe skemat e vlerësimit, sipas profileve
©Klasaeletersise