Kriteret e Pranimit nga Universitetet 2018-2019

Këtu do të gjeni kriteret e Universiteteve Publike për pranimin e studentëve në vitin akademik 2018-2019. Së shpejti do të publikojmë dhe kriteret e Universiteteve Private.

Bëjeni Share që të informoni shokët:

Share-512.png

UNIVERSITETI I TIRANËS

UNIVERSITETI “ALEKSANDËR MOISIU” DURRËS

UNIVERSITETI I SPORTEVE I TIRANËS

Bëjeni Share që të informoni shokët:

Share-512.png

UNIVERSITETI “EQEREM CABEJ” GJIROKASTËR

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS

UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” KORCË

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS


poster optima


UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS

UNIVERSITETI “ALEKSANDËR XHUVANI” ELBASAN

PIKET E FITUESIT TE FUNDIT RAUNDI I PARE, MSH 2017

Bëjeni Share që të informoni shokët:Share-512.png