Provimet e lëndëve me zgjedhje, skema dhe zgjidhje, MSH 2018

Provimet e lëndëve me zgjedhje, skema dhe zgjidhje, MSH 2018

Bëjeni Share që të informoni shokët:

Share-512.png

– Biologji bërthamë, varianti A, skema dhe zgjidhja.
– Biologji e thelluar, varianti A, skema dhe zgjidhja.
– Fizikë bërthamë, zgjidhje.
– Fizikë e thelluar, zgjidhje.
– Kimi bërthamë, varianti A, zgjidhje.
– Kimi e thelluar, varianti A, zgjidhje.

– Matematikë e thelluar, varianti A, zgjidhje.
– Ekonomi bërthamë, varianti A, skema e vlerësimit.
– Ekonomi e thelluar, skema e vlerësimit.
– Filozofi, skema e vlerësimit.
– Gjuha frënge, skema e vlerësimit.
– Gjuha gjermane, skema e vlerësimit.
– Gjuha greke, skema e vlerësimit.
– Gjuha angleze, varianti A, skema e vlerësimit.
– Gjuha italiane, skema e vlerësimit.
– Psikologji, skema e vlerësimit.
– Qytetari, skema e vlerësimit.
– Sociologji, skema e vlerësimit.
– Gjuha spanjolle, skema e vlerësimit.
– Gjuha turke, skema e vlerësimit.
– Gjeografi bërthamë, varianti A, skema e vlerësimit.
– Gjeografi e thelluar, skema e vlerësimit.
– Histori bërthamë, varianti A, skema e vlerësimit.
– Histori e thelluar, skema e vlerësimit.
– Letërsi e thelluar, skema e vlerësimit.
– Teknologji bërthamë, zgjidhje.
– Teknologji e thelluar, zgjidhje.

Bëjeni Share që të informoni shokët:

Share-512.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *